Мэдээ
Дэлхий дахинаа ойролцоогоор 40 сая гаран хүн бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Бичил уурхайг эрхлэхэд хүргэдэг гол хүчин зүйл бол ядуурал бөгөөд үүний хажуугаар олз олох хүсэл эрмэлзлийг эсэрг...
Монголын бичил уурхайчид нэгэн дээвэр доор нэгдсэнээс хойш тав дахь жилтэйгээ золгож байна. Нийгэмд нинжа хэмээх нэрнээс салж бичил уурхайчид болж улмаар хариуцлагатай уул уурхай эрхэлж төлөвшихөд оло...
Дархан-Уул аймгийн УУЭХПТК-ийн багш нар Бурхантын Хөндийн ТББ-ийн олборлолтын бүсэд ажиллаа.
ТБУТ-тэй байгуулсан гэрээний хүрээнд Завхан, Баянхонгор, Говь-алтай, Ховд аймгийн БУНДХ-ны ажилтай танилцав.
Дундговь аймгийн бичил уурхайн зөвлөл Гурвансайхан сумын бичил уурхай эрхлэгчид болон төрийн албан хаагчдад бичил уурхайн эрхзүйн сургалт сурталчилгаа явуулахаар хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан аймг...
Монгол улсын хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02 сарын 05 өдрийн А/33 тоот тушаал. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалшалт авах журамыг үндэслэн Бичил уурхай эрхлэгчдийн ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны...
1990-ээс 2000 он. Энэ бол манай улсад нийгмийн шилжилт явагдсан он жилүүд. Тухайн үед улсын үйлдвэрүүд үүдээ барьж, үйлдвэрийн олон ажилчин ажилгүй орлогогүй болж хоцорсон. Мөн 2000 он гараад хэдэн ж...
Хэнтий аймгийн Засаг даргийн дэргэдэх бичил уурхайн дэд зөвлөл 2018 оны 11-р сарын 27-ны өдөр 2 дахь удаагийн хурлаа хуралдлаа.
Дархан-Уул аймгийн Шарын гол суманд туршлага судлах аялал зохион байгууллаа.