Groups Хариуцлагатай уурхайчид
Group info

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр уул уурхайн салбарт ажилладаг хариуцлагатай уурхайчдын нэгдэх бүлэг болно.

Join a Group
Joining a group helps you become involved in your community.
Group Members (3)
Түвшинтөр
Энхсайхан
Ундрахжаргал